SITS Insatsteam, skogsbrandmän och resurser över hela Sverige.
Idag arbetar SITS Insatsteam internationellt vid skogsbränder i Europa.

SITS Resurskoordinator

Journummer 0725-676 200 – Det ENDA numret som behövs.

SITS i Sverige AB erbjuder tjänsten – RESURSSTÖD vid skogsbrand. 

Resursstöd vid skogsbrand innebär att två av SITS-resurskoordinatorer ställs till räddningsledningens förfogande. SITS Resurskoordinatorer är personal inom SITS i Sverige AB:s organisation som med sin erfarenhet och kunskap kan avlasta räddningsledaren under insatsen. 

SITS resurskoordinatorerna utför väderanalyser i stab och ute i fält, förmedlar expertkompetens utifrån behovet som uppstår. SITS Resurskoordinatorn använder erfarenheter från andra större skogsbränder och de erfarenheterna som dragits i analyser efter avslutad insats i kombination med sin egen utbildning och egna erfarenheter för att skapa ett helhetsperspektiv. 

SITS resurskoordinatorerna förmedlar kontakter med experter inom olika specialområden, helikopter, tankbilar, personal, fältsjukhus, djurtransport mm.

SITS Insatsteam

SITS i Sverige AB kan som enda leverantör i Sverige erbjuda utbildade och vältränade insatsteam som ställs till den kommunala räddningstjänstens förfogande.

2014 under skogsbranden i Västmanland utgjorde SITS i Sverige AB:s insatsteam en spetskompetens, som kallades in som första externa resurs.

Redan under fredagen var SITS insatsteam på väg till branden.

SITS i Sverige AB:s personal genomförde skyddsavbränningar, skyddade fastigheter och samhällen från att angripas av brandens framfart under skogsbranden i Västmanland.