SITS Insatsteam, skogsbrandmän och resurser över hela Sverige.
Idag arbetar SITS Insatsteam internationellt vid skogsbränder i Europa.

Personal

En kort redogörelse för några av våra 50-talet skogsbrandmän.

Thomas Aronsson
VD / Bränningsledare / Insatschef SITS Insatsteam

Äger och driver SITS företagen och har arbetat med naturvårdsbränning sedan 2000.

Under åren har det blivit ett 70 - 80 talet naturvårds-bränder och har arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Thomas som Insatsledare för SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Thomas är utbildad enligt Nordamerikansk standard och är i grunden brandman.

Thomas har arbetat internationellt.

thomas.aronsson@sitsisverige.se

Mathias Stuifbergen
Bränningsledare / Insatschef SITS insatsteam

Mathias har gjort ett 80 talet naturvårds-bränder och har arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Mathias som Insatschef för SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Mathias är utbildad enligt Nordamerikansk standard och arbetar bland annat som brandman till vardags.

Mathias har arbetat internationellt.

Mathias.stuifbergen@sitsisverige.se


 

Mathias Johnsson
Tändningsledare / Insatsledare SITS Insatsteam

Har de senaste fem säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Mathias som gruppchef för SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Mathias är utbildad enligt Nordamerikansk standard och är brandman till vardags.

Mathias har arbetat internationellt.

Mathias.jonsson@sitsisverige.se

Thobias Rudebeck
Tändningsledare

Har de senaste åtta säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Thobias som gruppledare för SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Thobias är utbildad enligt Nordamerikansk standard och arbetar till vardags inom vården.

Thobias har arbetat internationellt.

Tobias.rudebeck@sitsisverige.se


 

Hampus Forsberg
SITS Insatsteam

Har de senaste tre säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Hampus som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Hampus är utbildad enligt Nordamerikansk standard och studerar till läkare.

Hampus har arbetat internationellt

Hampus.forsberg@sitsisverige.se

Mikael Lindmark
Tändningsledare / Insatsledare SITS Insatsteam

Har de senaste 13 säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Mikael som gruppledare för SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Mikael är safety-cut -licensierad.

Mikael är utbildad enligt Nordamerikansk standard och arbetar till vardags inom industrin.

Mikael har arbetat internationellt.

Mikael.lindmark@sitsisverige.se


 

Erik Englund
Tändningsledare / Insatschef SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Erik som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Erik är safety-cut -licensierad.

Erik är utbildad enligt Nordamerikansk standard och arbetar till vardags som styrkeledare inom räddningstjänsten.

Erik.englund@sitsisverige.se

Daniel Aalto
SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Daniel som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Daniel är utbildad enligt Nordamerikansk standard och arbetar till vardags inom lager.

Daniels specialitet är pumpar och fyrhjuling.

Daniel har arbetat internationellt.

daniel.aalto@sitsisverige.se​


 

Moa Öqvist
SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Moa som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Moa är utbildad enligt Nordamerikansk standard och studerar till sjuksköterska.

Moa.oqvist@sitsisverige.se

Sofie Kilander
SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Sofie som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Sofie är utbildad enligt Nordamerikansk standard.

Sofie har flera internationella uppdrag bakom sig.

sofie.kliander@sitsisverige.se


 

Jens Sevandersson
SITS Insatsteam

Har de senaste fjirton säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Jens som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Jens är utbildad enligt Nordamerikansk standard och är entreprenör till vardags.

Jens.sevandersson@sitsisverige.se

Patrik Norlander
SITS Insatsteam

Har de senaste tre säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Patrik som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Patrik är utbildad enligt Nordamerikansk standard.

Patrik har arbetat internationellt.

Patrik.norlander@sitsisverige.se


 

Linus Johnsson
SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Linus som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Linus är utbildad enligt Nordamerikansk standard, skeppare och studerar nu på SMO i Sandviken.

Linus.johnsson@sitsisverige.se

Johannes Jovlunden
SITS Insatsteam

Har de senaste tre säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Johannes som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Johannes är utbildad enligt Nordamerikansk standard, kommunal brandman, ambulansförare och sjöräddare.

Har arbetat internationellt.

Johannes.jovlunden@sitsisverige.se


 

Björcke Jönsson
SITS Insatsteam

Har de senaste fyra säsongerna arbetat med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom naturvårdsbränning och mark- & skogsbränder.

2014 tjänstgjorde Björcke som skogsbrandman i SITS Insatsteam vid skogsbranden i Västmanland.

Björcke är utbildad enligt Nordamerikansk standard.

Björcke har arbetat internationellt.

Bjorcke.jonsson@sitsisverige.se

Isabella Gärds
SITS Insatsteam

Har under en säsong arbetat som skogsbrandman

Isabella är utbildad brandman på SMO i Revinge.

Isabella.gards@sitsisverige.se